Czym jest Joga?

Joga to starożytna dyscyplina o rozwijaniu szeroko pojętego zdrowia, harmonijnego życia i samopoznania. Uczy jak właściwie troszczyć się o siebie a zarazem jak być otwartym i pożytecznym dla otoczenia. Kombinacja fizycznych i mentalnych ćwiczeń jogi prowadzi do rozwinięcia elastyczności, redukcji stresu, zbudowania wytrzymałości, wzmocnienia sił życiowych i wigoru, wyciszenia i zbalansowania umysłu, i ostatecznie samorealizacji. Zamierzeniem praktyki jest więc jak najlepiej zbalansowane ciało, umysł i duch.

Cztery aspekty pracy w jodze to:

  • Rozciągnięcieoznaczające możliwość wydłużania, zginania i skręcania w pełnym zakresie ruchu. Giętkość wypracowywana poprzez właściwą praktykę asan polepsza sposób pracy mięśni i rozwija elastyczność stawów, likwiduje czy też znacznie zmniejsza podatność na urazy i również pozwala na utrzymanie większej aktywności.
  • Siła. Codzienna praktyka buduje siłę i podwyższa gęstość kości (profilaktyka przeciw osteoporozie).
  • Wytrzymałośćoznaczająca brak poczucia zmęczenia i wyczerpania. Rozwijanie wytrzymałości związane jest z pracą nad usprawnianiem systemu krwionośnego (redukuje podatność na choroby serca).
  • Koncentracja jest fundamentalnym aspektem jogi, uczy skupienia umysłu i tym samym wypracowuje higienę psychiczną.

Etapy pracy

Człowiek od chwili poczęcia zaczyna składować w swoim ciele wszystkie nie odreagowane emocje lęku, gniewu itp. które powodują kurczenie się ciała: obkurczanie stawów, skracanie mięśni i ścięgien oraz poprzez zablokowanie energii – dysfunkcje narządów wewnętrznych.

Z punktu widzenia jogi wszystkie choroby i dolegliwości, zanik radości i brak satysfakcji w życiu biorą się z gromadzonych i nie uwolnionych przez lata emocji. Złoża te ograniczają na wzór stalowego pancerza, w którym przez lata żyjemy i przywykając do niego przestajemy nawet postrzegać jego istnienie. Tak naprawdę to ten pancerz powoduje, że w ogóle nie realizujemy siebie i zaczynamy się wewnętrznie starzeć.

Pierwszy etappracy w jodze jest poświęcony uwolnieniu całej zmagazynowanej energii emocji czyli przywróceniu ciału-umysłowi ich wewnętrznej harmonii i przestrzeni. Jest to etap świadomej, wykonywanej w odpowiedni sposób pracy przede wszystkim nad wewnętrznym rozciągnięciem i wydłużeniem ciała. Przynosi on transformację i otwarcie ciała-umysłu oraz uruchomienie wewnętrznej energii.

Drugi etapwykorzystując całkowicie i do końca rozblokowane ciało-umysł buduje wewnętrzną siłę i moc ich obu. To w rzeczywistości przynosi w życiu radość, spontaniczność i twórczą, spełnioną egzystencję.

Trzeci etappracy w jodze prowadzi do całkowitego energetycznego otwarcia ciała-umysłu, co owocuje przejawieniem się na zewnątrz naszej ukrytej, czystej natury i prowadzi do wewnętrznej jedności i zrozumienia procesu życia oraz otaczającej nas rzeczywistości.

Joga wnikając głęboko w strukturę uwarunkowań ciała-umysłu i ich naturę jest dyscypliną unikalną w dzisiejszym świecie i jedyną w swoim rodzaju, dającą nieograniczone wprost możliwości rozwoju!

Ewa i Rafał Lichtarowicz