Ustawienia systemowe rodzin

Ustawienia systemowe rodzin

Nie tylko Bert Hellinger ale również L. Derks czy R. Sheldrake odkryli specyficzne działanie pola magnetyczno – energetycznego generowanego przez planetę ziemię czy każdą żywą istotę. Charakterystyczną cechą tego pola jest zapisywanie wszystkich zdarzeń, emocji, myśli, słów i intencji, które kiedykolwiek miały miejsce. Zachowuje się ono tak jak twardy dysk w komputerze, przechowując informacje od początku istnienia świata po dziś dzień. W tradycji jogi to pole nazywane jest akaszą a we współczesnej fizyce polem morfogenetycznym.

Helinger odkrył możliwość odczytania tego pola i odtworzenia dawno zapomnianych, wypartych, czy pominiętych sytuacji, ludzi czy zdarzeń. Praktyka pokazuje, że przy szacunku i współczującym nastawieniu większość ludzi jest w stanie stanąć do reprezentacji i właściwie odczytać informacje znajdujące się w polu. W terapii daje to unikatową możliwość odtworzenia relacji międzyludzkich również w aspekcie pokoleń.

Ustawienia to swoista reprezentacja zapisanych w polu informacji, która pozwala w grupie życzliwych osób, pod okiem kwalifikowanego terapeuty, doświadczyć miłości, przebaczenia i oczyszczenia, również w relacjach z tymi, którzy odeszli.

Ustawienia pomagają w szybkiej diagnozie w szczególności, gdy inne metody są mało skuteczne oraz służą przyjrzeniu się problemowi i odnalezieniu kierunku, w którym powinniśmy podążać, by go rozwiązać. Często też uzdrowienie przychodzi w trakcie samego procesu.

Metodę zalecamy osobom dręczonym przez negatywne emocje, poczucie winy, ból, żal i gniew również wobec bliskich. Terapia bywa pomocna również podczas ciężkich chorób ponieważ pozwala wyzbyć się negatywnych emocji i uczuć, co dodaje sił w walce z chorobą.

Pozwala zrozumieć uwarunkowania spuścizny po przodkach w kontekście własnego losu, zlokalizować słabe punkty i je uzdrowić.

Umożliwia przyjrzenie się i uzdrowienie własnych relacji z rodzicami, w związku partnerskim, rodzicielskim, a także relacji zawodowych, finansowych czy uwarunkowań firmy.

Terapia może przybrać formę grupową lub indywidualną.

Metody, którymi się posługujemy nakierowane są na wzajemny szacunek i zrozumienie uczestnik.