Wspomóż swój rozwój2

Kiedy zaczniesz wewnętrzną przemianę siebie na przykład poprzez jogę i medytację, wcześniej czy później napotkasz opór płynący z wnętrza. W miarę jak zmieniasz nastawienie do samego siebie i otaczającego świata, i transformujesz swój umysł w kierunku przejrzystości i świetlistości doświadczysz tego oporu na swojej drodze.

Szczególnie wyraziście można go doświadczyć praktykując asany ćwiczenia jogi. Wielokrotnie na tym etapie u praktykujących pojawia się pytanie o przyczynę i skalę tego zjawiska. Doświadczenie uczy że opór ten jest zbiorem skostniałych i skrystalizowanych w nas wzorców myślenia, emocjonalnego postępowania, i reagowania na różnego rodzaju sytuacje niesione przez życie.

Droga do środka, do wewnętrznej jasności wiedzie poprzez konfrontację z tymi przeszkodami i ich systematyczną transformację w codziennym życiu. Tempo tych przemian zależy przede wszystkim od możliwości naszego zaangażowania się w ten proces. Przy wymaganiach współczesnego świata (ilość czasu i energii poświęconej na materialne utrzymanie) wcale nie jest to łatwe. W tym świetle nowego znaczenia nabierają wszelkiego rodzaju terapie wspomagające jogę i medytacje takie jak masaż, oczyszczanie organizmu, dietoterapia czy metody energetyzacji. Właściwie użyte przyspieszają proces przemian, skracają czas uwalniania wewnętrznych wzorców i regeneracje psychofizyczną. Staje się to jeszcze bardziej efektywne gdy wszyscy terapeuci realizując pieczołowicie swój program, znają działanie pozostałych metod całego systemu i współpracują ze sobą mając na celu dobro i komfort klienta.

Taka współpraca przynosi nie tylko zwykłą sumę poszczególnych działań ale tworzy zupełnie nową jakość.