Drzewo życia 2 – świadomość i jej rozwój

Wyobraźcie sobie teraz 7 poziomowy budynek, którego oś stanowi stalowo betonowa kratownica. Połączenie komunikacyjne między poziomami stanowi szybka winda poruszająca się w centrum tego trzonu.

Jak pamiętasz, w części 1 artykułu porównałem kręgosłup do konstrukcji z klocków poustawianych jeden na drugim.

Wyobraźcie sobie teraz 7 poziomowy budynek, którego oś stanowi stalowo betonowa kratownica. Połączenie komunikacyjne między poziomami stanowi szybka winda poruszająca się w centrum tego trzonu. Kratownica jest z jednej strony samonośną podtrzymującą cały budynek konstrukcją, a z drugiej stanowi ochronę dla szybu windy. Od wytrzymałości tego trzonu zależy istnienie całego budynku oraz możliwość komunikowania się między poziomami.

Podobnie jest z naszym kręgosłupem. Zdrowy, mocny i elastyczny kręgosłup to podstawa naszego zdrowia, jakości życia i również podstawa wewnętrznego rozwoju.

Na planie przepływu subtelnych energii jest to tak samo ważne jak na planie naszego fizycznego ciała. Rdzeń kręgowy na planie energetycznym odpowiada SUSZUMNIE – kanałowi centralnemu. Suszumna łączy w całość główne ośrodki energetyczne zarządzające sferami naszej świadomości. Od niej zależy sprawne funkcjonowanie świadomości jako całości a przede wszystkim jej rozwój. Jest 7 głównych ośrodków w jodze nazywanych czakrami – 7 poziomów naszego budynku.

Pierwsza czakra czerwony.jpg – MULADHARA – żywioł ziemi .

Podstawowe cechy to: ciężar, magnetyzm, stałość, moc, cykliczność.

Kieruje w nas wrodzonymi instynktami, a więc odruchami mającymi zachować i przedłużyć życie indywidualne i całego gatunku.

Konsekwentnie dalej porównując nasze ciało do budynku, jego pierwszy poziom odpowiadałby za kształt i konstrukcje budowli, materiały użyte do wykonania, solidność wykonania, osadzenie w ziemi czyli fundamenty. Zadaniem tego piętra byłoby podtrzymywanie całości konstrukcji w jak najlepszym stanie funkcjonowania.

Druga czakra pomar.jpg – SWADHISZDANA – żywioł wody.

Podstawowe cechy to: przepływ lub jego brak, miękkość, czystość, zmienność.

Odpowiada za przeczuwanie najbliższej przestrzeni.

Kieruje w nas zachowaniami emocjonalnymi.

Drugie piętro zajmowało by się kanalizacją, połączeniami kanalizacyjnymi z innymi budynkami. Dbanie o dopływ świeżej, krystalicznie czystej wody i odprowadzenie ścieków to zadania tego poziomu.

Trzecia czakra pomar.jpg – MANIPURA – żywioł ognia.

Podstawowe cechy to: ciepło, trawienie, konwekcja, komunikacja.

Kieruje w nas procesami gromadzenia informacji i kojarzenia ich ze sobą w procesie logicznego myślenia.

Trzecie piętro to domena logicznego wykorzystania informacji spływających z zewnątrz od innych „budynków” i z wewnątrz dla dobra i rozwoju całej konstrukcji.

Czwarta czakra pomar.jpg – ANAHATA – żywioł powietrza.

Podstawowe cechy to: lotność, przemieszczanie, przestrzenność.

Rozwija wyższe uczucia takie jak: miłość, radość, przyjaźń, współczucie, wybaczenie itp.

Jest to czwarty w kolejności, ale pierwszy od dołu poziom, w którym zakorzeniona jest iskra Boskiej Świadomości. Tu, w procesie rozwoju, wiara przeradza się w indywidualne doświadczenie jedności z Bogiem.

Na czwartym poziomie po raz pierwszy dostrzeżono by inne budynki nie tylko w kontekście własnych korzyści, ale również ogólnej pomyślności i ogólnego rozwoju. Poziom ten zarządzałby rozwojem relacji z innymi „budynkami”.

Piąta czakra pomar.jpg – WISHUDHI – światło Ducha.

Kieruje i koordynuje pracę poprzednich poziomów.

Piąty poziom to poziom kierujący i organizujący współpracę dla pozostałych pięter.

Z tego poziomu wypływają konkretne zarządzenia kierujące pracą poprzednich czakr i subtelna energia wspierająca poszczególne elementy jak i całość.

Szósta czakra pomar.jpg – ADŻNA – postrzeganie pozazmysłowe.

Siódma czakra  pomar.jpg – SAHASRARA – jedność jako Istnienie.

Dwa wyższe poziomy to globalnie multimedialny poziom 6 i 7 stanowiący „lotnisko” do natychmiastowych połączeń wychodzących daleko poza społeczność „budynków”. W procesie indywidualnego rozwoju nasza świadomość wędruje poprzez te wszystkie piętra do góry zbierając na każdym z nich specyficzne dla tego piętra doświadczenia i naukę. Przypomina to aplikanta przyjętego do pracy na pierwszym poziomie naszego budynku. Chcąc się rozwijać i awansować musi on dogłębnie poznać strukturę i zasady funkcjonowania pierwszego poziomu. W czasie nauki awansuje powoli do roli kierownika tego poziomu, a gdy osiągnie pełnię wiedzy i doświadczenia, zostaje aplikantem na 2 poziomie. Wzrost ten trwa, aż aplikant pozna i opanuje działanie wszystkich pięter. Nie mniej ważnym krokiem na drodze jest też maksymalny rozwój poszczególnych poziomów (czakr) w harmonii z pozostałymi, a w szczególności podporządkowanie działania niższych pięter tym wyższym.

Aby wszystkie poziomy funkcjonowały sprawnie, instynkty i emocje powinny być poddane i zależeć od sfery logicznego myślenia, a ta od poziomu wyższych uczuć. Przy braku odpowiednio rozwiniętego ośrodka logicznego myślenia, naszą świadomością rządzą emocje i instynkty, gdy zaś „śpią” wyższe uczucia, górę bierze często rozum, stając się zimny i wyrachowany. Kiedy słaby jest ośrodek ziemi, nasze życie pozbawione jest siły i energii do działania.

Podniesienie naszej świadomości może się jednak odbyć tylko przy właściwym działaniu naszego kanału centralnego (SUSZUMNY). Jak ważne i doniosłe są to zagadnienia dla całego naszego życia mogą świadczyć symbole różnych religii.

Kaduceusz, buddyjska stupa, kabała, totem czy znana z tradycji Judeo-chrześcijańskiej drabina Jakubowa wskazują jednoznacznie na SUSZUMNĘ, na tę, wewnętrzną w ciele, windę świadomości, jako jeden z kluczowych elementów naszego duchowego rozwoju.

Są to symbole drogi, jaką ma pokonać nasza dusza aby dojrzeć do mądrości i wyzwolenia. Ta droga jest tak długa jak nasz kręgosłup. To średnio trochę poniżej metra.

Pamiętając o tym warto zadbać o utrzymanie kręgosłupa w należytej kondycji i sprawności nie zależnie od wieku i stanu zdrowia.