Karnety specjalne


Karnety specjalne Ilość wejść Cena Opis
OPEN bez ograniczeń 380,00 zł tylko z dokumentem potwierdzającym tożsamość, ważny 30 dni od daty zakupu
LONG 24 wejścia 420,00 zł ważny 3 miesiące od daty zakupu
LONG MAX 48 760,00 zł Karnet ważny 6 miesięcy
STUDENT 12 wejść 180,00 zł tylko z ważną legitymacją studencką lub uczniowską
STUDENT 8 120,00 zł tylko z ważną legitymacją studencką lub uczniowską
STUDENT 4
65,00 z tylko z ważną legitymacją studencką lub uczniowską