Cennik

Karnety zwykłe

Karnet na wybraną liczbę wejść należy wykorzystać w ciągu 30 dni.

Istnieje również możliwość zajęć indywidualnych.

Karnety

Ilość wejść

Cena

Opis

1 wejście

25 zł

4 wejścia

90 zł

8 wejść

165 zł

12 wejść

220 zł

16 wejść

270 zł

ze specjalną zniżką emerycką

1 wejście

16 zł

Karnet ważny z legitymacją emerycką lub rencisty

ze specjalną zniżką emerycką

4 wejścia

60 zł

Karnet ważny z legitymacją emerycką lub rencisty

ze specjalną zniżką emerycką

8 wejść

110 zł

Karnet ważny z legitymacją emerycką lub rencisty

Karnety Ilość wejść Cena Opis
1 wejście 25 zł
4 wejścia 90 zł
8 wejść 165 zł
12 wejść 220 zł
16 wejść 270 zł
zniżka emerycka 1 wejście 16 zł ważny z legitymacją emerycką lub rencisty
zniżka emerycka 4 wejścia 60 zł ważny z legitymacją emerycką lub rencisty
zniżka emerycka 8 wejść 110 zł ważny z legitymacją emerycką lub rencisty

Karnety specjalne

Karnety specjalne

Ilość wejść

Cena

Opis

OPEN

bez ograniczeń

380 zł

tylko z dokumentem potwierdzającym tożsamość, ważny 30 dni od daty zakupu

LONG

24 wejścia

420 zł

ważny 3 miesiące od daty zakupu

LONG MAX

48 wejść

760 zł

karnet ważny 6 miesięcy

STUDENT

12 wejść

180 zł

tylko z ważną legitymacją studencką lub uczniowską

STUDENT

8 wejść

120 zł

tylko z ważną legitymacją studencką lub uczniowską

STUDENT

4 wejścia

65 zł

tylko z ważną legitymacją studencką lub uczniowską

Karnety specjalne Ilość wejść Cena Opis
OPEN bez ograniczeń 380 zł tylko z dokumentem potwierdzającym tożsamość, ważny 30 dni od daty zakupu
LONG 24 wejścia 420 zł ważny 3 miesiące od daty zakupu
LONG MAX 48 wejść 760 zł ważny 6 miesięcy
STUDENT 12 wejść 180 zł tylko z ważną legitymacją studencką lub uczniowską
STUDENT 8 wejść 120 zł tylko z ważną legitymacją studencką lub uczniowską
STUDENT 4 wejścia 65 zł tylko z ważną legitymacją studencką lub uczniowską