Cennik

Karnety zwykłe

Karnet na wybraną liczbę wejść należy wykorzystać w ciągu 30 dni.

Istnieje również możliwość zajęć indywidualnych.

Karnety

Ilość wejść

Cena

Opis

1 wejście

25 zł

4 wejścia

90 zł

8 wejść

165 zł

12 wejść

220 zł

16 wejść

270 zł

ze specjalną zniżką emerycką

1 wejście

16 zł

Karnet ważny z legitymacją emerycką lub rencisty

ze specjalną zniżką emerycką

4 wejścia

60 zł

Karnet ważny z legitymacją emerycką lub rencisty

ze specjalną zniżką emerycką

8 wejść

110 zł

Karnet ważny z legitymacją emerycką lub rencisty

Karnety Ilość wejść Cena Opis
1 wejście
25 zł
4 wejścia
90 zł
8 wejść
165 zł
12 wejść
220 zł
16 wejść
270 zł
zniżka emerycka
1 wejście
16 zł
ważny z legitymacją emerycką lub rencisty
zniżka emerycka
4 wejścia
60 zł
ważny z legitymacją emerycką lub rencisty
zniżka emerycka
8 wejść
110 zł
ważny z legitymacją emerycką lub rencisty

Karnety specjalne

Karnety specjalne

Ilość wejść

Cena

Opis

OPEN

bez ograniczeń

380 zł

tylko z dokumentem potwierdzającym tożsamość, ważny 30 dni od daty zakupu

LONG

24 wejścia

420 zł

ważny 3 miesiące od daty zakupu

LONG MAX

48 wejść

760 zł

karnet ważny 6 miesięcy

STUDENT

12 wejść

180 zł

tylko z ważną legitymacją studencką lub uczniowską

STUDENT

8 wejść

120 zł

tylko z ważną legitymacją studencką lub uczniowską

STUDENT

4 wejścia

65 zł

tylko z ważną legitymacją studencką lub uczniowską

Karnety specjalne Ilość wejść Cena Opis
OPEN
bez ograniczeń
380 zł
tylko z dokumentem potwierdzającym tożsamość, ważny 30 dni od daty zakupu
LONG
24 wejścia
420 zł
ważny 3 miesiące od daty zakupu
LONG MAX
48 wejść
760 zł
ważny 6 miesięcy
STUDENT
12 wejść
180 zł
tylko z ważną legitymacją studencką lub uczniowską
STUDENT
8 wejść
120 zł
tylko z ważną legitymacją studencką lub uczniowską
STUDENT
4 wejścia
65 zł
tylko z ważną legitymacją studencką lub uczniowską