Karnety zwykłe

Karnet na wybraną liczbę wejść należy wykorzystać w ciągu 30 dni.

Istnieje również możliwość zajęć indywidualnych.

Karnety
Ilość wejść Cena Opis
1 wejście 25 zł
4 wejścia 90 zł
8 wejść 165 zł
12 wejść 220 zł
16 wejść 270 zł
Ze specjalną zniżką emerycką 1
16 zł
Karnet ważny z legitymacją emerycką lub rencisty
Ze specjalną zniżką emerycką 4 60 zł Karnet ważny z legitymacją emerycką lub rencisty
Ze specjalną zniżką emerycką 8 110 zł Karnet ważny z legitymacją emerycką lub rencisty